LME-prijzen.nl

Algemene Voorwaarden

  • Bij het accepteren van de algemene voorwaarden verklaart u ermee bekend te zijn dat LME-Prijzen.nl zelf geen distributeur is van Online Metaalprijzen. Aanvragen gedaan via LME-Prijzen.nl worden direct doorgestuurd naar de LME data distributeur als vermeld op het betreffende aanvraagformulier. Contracten vinden plaats tussen u als afnemer en de LME data distributeur zonder tussenkomst van LME-Prijzen.nl.
  • De prijzen voor de abonnementen zoals vermeld op de aanvraagformulieren zijn niet bindend en dienen slechts ter indicatie.
  • Aansprakelijkheid in welke vorm dan ook wordt uitgesloten